Badania modelowe i analizy studialne oddziaływania wiatru na budynek wysoki przy ul.Puławskiej w Warszawie

Wizualizacja komputerowa kompleksu budynków przy ul. Puławskiej w Warszawie

Widok modelu w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego

Analizowane kierunki napływu wiatru podczas badań

Pomiary ciśnień dynamicznych na ścianach modelu budynku, przy napływie wiatru z 33 różnych kierunków. Wyznaczenie podstawowych schematów ekwiwalentnego oddziaływania wiatru na ten budynek do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.

WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.