Skład osobowy

Poznaj naszą wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą.

Dalej

Oferta

Zapoznaj się z ofertą Laboratorium Inżynierii Wiatrowej.

Dalej

Tunel aerodynamiczny

Możliwości pomiarowe Laboratorium Inżynierii Wiatrowej.

Dalej

Kontakt

Znajdź nas na mapie lub skontaktuj się z nami.

Dalej

POZNAJ

Laboratorium Inżynierii Wiatrowej

Laboratorium Inżynierii Wiatrowej posiada tunel aerodynamiczny z warstwą przyścienną, który umożliwia symulację pola prędkości z uwzględnieniem wpływu terenu i zabudowań. Laboratorium jest jednostką naukowo-dydaktyczną Politechniki Krakowskiej, podlegającą organizacyjnie pod Instytut Mechaniki Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej. Laboratorium mieści się przy al. Jana Pawła II 37/3a w Krakowie.

W Laboratorium Inżynierii Wiatrowej prowadzone są prace eksperymentalne i obliczeniowe na potrzeby:

  • zajęć dydaktycznych (wykłady, laboratoria, szkolenia i kursy, prace dyplomowe)
  • badań naukowych
  • prac zleconych
  • konsultacji i opinii eksperckich

 

 

WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.