Laboratorium Inżynierii Wiatrowej
[Rozmiar: 1405 bajtów]

[Rozmiar: 39706 bajtów]

[Rozmiar: 1405 bajtów] [Rozmiar: 1405 bajtów]

Informacje wstępne

Laboratorium Inżynierii Wiatrowej z tunelem aerodynamicznym z warstwą przyścienną, umożliwiającą symulację wiatru w warstwie przyziemnej, jest jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej (PK), funkcjonującą w strukturze Instytutu Mechaniki Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej. Laboratorium zlokalizowane jest na terenie PK w budynku nr 3a, al. Jana Pawła II 37, w Krakowie – Czyżynach.

W Laboratorium Inżynierii Wiatrowej realizowane są prace eksperymentalne i obliczeniowe z następujących działów inżynierii wiatrowej:

  1. Fizyka wiatru w warstwie przyziemnej (1);

  2. Aerodynamika budowli i konstrukcji (2);

  3. Aerodynamika ruchomych obiektów inżynierskich (3);

  4. Klimat wiatrowy i wiatrowo-środowiskowy (4);

  5. Energetyka wiatrowa (5);

  6. Normalizacja, kodyfikacja i regulowanie różnych zagadnień inżynierii wiatrowej (6).

Tymi działami inżynierii wiatrowej zainteresowane są następujące wydziały PK: Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) - działy: 1, 2, 4, 6; Wydział Inżynierii Środowiska (WIŚ) - działy: 1, 4, 5; Wydział Architektury (WA) - dział 4 i częściowo działy 1 i 2; Wydział Mechaniczny (WM) - dział 3, 5 oraz częściowo dział 1. Ponadto wymienione działy inżynierii wiatrowej stanowią obszar zainteresowania inżynierów konstruktorów, architektów, urbanistów, specjalistów z dziedziny wentylacji i inżynierii środowiska, inżynierów mechaników i innych.

Podstawowe dane charakteryzujące tunel aerodynamiczny przedstawiono na rysunkach. Rodzaj prowadzonych prac eksperymentalnych i obliczeniowych jest następujący:

  1. Prace dydaktyczne (wykłady, laboratoria, studia podyplomowe, kursy szkoleniowe, prace dyplomowe) (WIL, WIŚ, WA, WM);

  2. Studia i badania naukowe, prace doktorskie (WIL - głównie, WIŚ, WA, WM);

  3. Prace naukowo-badawcze (w tym granty) dla potrzeb gospodarki narodowej oraz zleceniodawców indywidualnych i zbiorowych;

  4. Prace usługowe, konsultacje, ekspertyzy i opinie oraz prace normalizacyjne i kodyfikacyjne na zlecenia indywidualne i zbiorowe.

Copyright © 2007 windlab.pl
laboratorium wiatrowe, badania śniegowe, tunel aerodynamiczny, badania aerodynamiczne, badania turbin wiatrowych, symulacje aerodynamiczne, badania aerodynamiczne mostów, badania aerodynamiczne kładek dla pieszych