Badania rozkładów ciśnienia wiatru na panelach akustycznych

Widok modelu w przestrzeni pomiarowej – kierunek napływu z tyłu paneli

Widok punktów pomiarowych rozmieszczonych na panelu

Widok modelu w przestrzeni pomiarowej – kierunek napływu z przodu paneli

Pomiar ciśnienia wiatru na ścianach paneli elewacyjnych przy dwóch kierunkach napływu wiatru oraz wyznaczenie współczynników aerodynamicznych.
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.