Badania modelowe prawidłowości działania ciągów kominowych i wentylacyjnych w budynku przed wykonaniem nadbudowy i po wykonaniu nadbudowy

Widok modelu w przestrzeni pomiarowej przed nadbudową

Widok modelu w przestrzeni pomiarowej po nadbudowie

Widok dachów przed i po nadbudowie

Wyznaczenie rozkładów ciśnień wiatru na ścianach i dachu przedmiotowego budynku. Pomiary ciśnień wiatru wykonano w 149 punktach pomiarowych. Pomiary dotyczyły 8 kierunków natarcia wiatru. Wykonanie wizualizacji dymowej opływu badanego modelu budynku wraz z otoczeniem dla ośmiu kierunków wiatru.
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.