Badanie modelowe oddziaływania wiatru na zespół budynków High5ive w Krakowie

Widok modelu z najbliższym otoczeniem w przestrzeni pomiarowej

Widok modelu z najbliższym otoczeniem w przestrzeni pomiarowej

Widok modelu z najbliższym otoczeniem w przestrzeni pomiarowej

 Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym ciśnienia wiatru na ścianach i dachach przedmiotowych budynków dla kierunków natarcia wiatru z przyrostem co 30 stopni, badania modelowe i studium prędkości wiatru w poziomie przechodniów wokół analizowanych budynków.
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.