Badania modelowe obciążenia wiatrem struktury Frame Structure Sinfonia Varsovia w Warszawie

Widok modelu badawczego wybranego fragmentu struktury

Widok makiety wraz z otoczeniem struktury „Sinfonia Varsovia” w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego

Widok struktury „Sinfonia Varsovia” prezentujący punkty pomiarowe do przeprowadzenia badań komfortu wiatrowego

  • Badania modelowe prędkości wiatru w poziomie terenu, na tarasach i klatkach schodowych;
  • Ocena komfortu wiatrowego przechodniów poruszających się wokół przedmiotowego obiektu oraz użytkowników tarasów i klatek schodowych; 
  •  Badania ciśnienia wiatru na elewacjach struktury „Frame Structure Sinfonia Warsaw” od zewnętrznej i wewnętrznej strony na modelu pełnościennym;
  •  Badania współczynników oporu aerodynamicznego na fragmencie elewacji wykonanym w dużej skali i odwzorowującym część rzeczywistego skratowania struktury; 
  • Analiza dynamiczna struktury pod kątem efektów wywołanych wiatrem;
  • Konsultacje z zakresu obciążeń środowiskowych (wiatr, śnieg, oblodzenie) na strukturę.
  • WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.