Badania oporu aerodynamicznego modelu pojazdu samochodowego wykonanego w skali 1:4

Widok modelu w przestrzeni pomiarowej

Wizualizacja dymowa metodą laserową

Wizualizacja dymowa metodą tradycyjną

Wyznaczenie współczynnika oporu aerodynamicznego Cx pojazdu; przeprowadzenie wizualizacji opływu modelu pojazdu.
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.