Badanie modelowe budynku wysokościowego przy al. Jerozolimskich w Warszawie

Widok modelu z najbliższym otoczeniem w przestrzeni pomiarowej

Model komputerowy uwzględniający zabudowę istniejącą i planowaną

Widok modelu z najbliższym otoczeniem w przestrzeni pomiarowej

Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym ciśnienia wiatru na powierzchniach zewnętrznych  budynku wysokościowego przy Al. Jerozolimskich 44 w Warszawie w skali 1:175, badania komfortu wiatrowego przechodniów i użytkowników budynku (z uwzględnieniem tarasów nad 4 kondygnacją) w skali 1:175,  wyznaczenie oddziaływań obliczeniowych wiatru na główną konstrukcję nośną
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.