Badania modelowe i obliczenia aerodynamiczne mostu podwieszonego MA-21 przez rzekę Odrę w ciągu autostradowej obwodnicy Wrocławia A-8

Model sekcyjny przęsła zawietrznego w przestrzeni pomiarowej

Model sekcyjny przęsła nawietrznego w przestrzeni pomiarowej

Model przyjęty do obliczeń

Wyznaczenie współczynników: oporu aerodynamicznego Cy, aerodynamicznej siły unoszenia Cz oraz momentu aerodynamicznego Cm przęsła nawietrznego i zawietrznego mostu w zależności od kąta napływu strugi powietrza w zakresie -15 stopni do +15 stopni, z krokiem, co 3 stopnie.
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.