Badania aerodynamiczne mostu drogowego MD7 z ekranami akustycznymi w ciągu drogi S-7 nad rzeką Wisłą w Krakowie

Model sekcyjny przęsła mostu w przestrzeni pomiarowej

Model sekcyjny przęsła mostu w przestrzeni pomiarowejpomiarowej

Model obliczeniowy mostu

Wyznaczenie współczynników: oporu aerodynamicznego Cx, aerodynamicznej siły unoszenia Cy oraz momentu aerodynamicznego Cm przęsła nawietrznego i zawietrznego mostu w zależności od kąta napływu strugi powietrza w zakresie -10 stopni do +10 stopni, z krokiem co 1 stopnień. Wykonanie obliczeń aerodynamicznych statycznego i dynamicznego oddziaływania wiatru na most.
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.