Badania modelowe oddziaływań wiatru na budynek MatchBox w Birmingham, Wielka Brytania

Widok modelu z najbliższym otoczeniem w przestrzeni pomiarowej

Model komputerowy 

Widok modelu z najbliższym otoczeniem w przestrzeni pomiarowej

  • Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym ciśnienia wiatru na powierzchniach zewnętrznych budynku MatchBox w Birmingham w skali 1:250;
  • Badania komfortu wiatrowego przechodniów i użytkowników budynku w skali 1:250; 
  • Wyznaczenie oddziaływań charakterystycznych i obliczeniowych wiatru na elewacje budynków, konstrukcję nośną i fundamenty;
  • Wykonanie i oprzyrządowanie modeli aeroelastycznych budynków ;
  • Ocena dynamicznego współczynnika oddziaływania wiatru i wyznaczenie obciążeń statycznych konstrukcji.
  • WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.