Badanie oddziaływania wiatru na dwa modele masztów odgromowych wolnostojących

Model masztu na trójnogu w przestrzeni pomiarowej

Model masztu pojedynczego w przestrzeni pomiarowej

Model masztu na trójnogu w przestrzeni pomiarowej

Przeprowadzenie badań modelowych w tunelu aerodynamicznym oddziaływania wiatru na dwa modele masztów odgromowych wolnostojących: wspornikowy pojedynczy i na trójnogu. Zakres badań obejmował następujące sytuacje badawcze: teren o małej i dużej chropowatości terenu; dwie sytuacje konfiguracji dachu; pięć kierunków wiatru (z uwagi na symetrię badanych modeli); dwa kierunki napływu wiatru względem budynku: prostopadły do krawędzi dachu i wzdłuż przekątnej naroża dachu; pomiar czterech składowych oddziaływań aerodynamicznych w poziomie zamocowania modeli masztów (Wx, Wy, Mx, My).
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.