Kompleksowe badania modelowe dwóch budynków wysokościowych w Katowicach przy al. Roźnieńskiego 1

Model komputerowy makiety

Widok modelu w przestrzeni pomiarowej

Widok modelu w przestrzeni pomiarowej

Rozkłady ekstremalnych (tj. minimalnych i maksymalnych) ciśnień wiatru na okładziny elewacyjne ścian i na dachach wyznaczone zostały na podstawie pomiarów ciśnień wiatru w 300 punktach pomiarowych, tj. 200 na wyższej części budynku i 100 na niższej części budynku, w zakresie kąta natarcia wiatru od 0 stopni do 360 stopni z krokiem 15 stopni (24 kierunki napływu powietrza);
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.