Kompleksowe obliczenia aerodynamiczne mostu podwieszonego III Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Gdańsku

Widok mostu

Model komputerowy mostu przyjęty w obliczeniach aerodynamicznych

Kompleksowe obliczenia aerodynamiczne mostu w różnych fazach jego budowy (samego pylonu, mostu w fazie realizacji, mostu w fazie budowy i kabli podwieszających), obejmujące następujące zagadnienia: wyznaczenie charakterystyk dynamicznych tj. częstości i postaci drgań własnych oraz przyjęcie adekwatnych charakterystyk tłumienia drgań; wyznaczenie odpowiedzi statycznej w przemieszczeniach i naprężeniach od statycznego działania wiatru; wyznaczenie odpowiedzi dynamicznej w przemieszczeniach i naprężeniach, wywołanej turbulencją atmosferyczną i sprężeniami aerodynamicznymi; wyznaczenie odpowiedzi dynamicznej przy wzbudzeniu wirowym.

WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.