Badania charakterystyk aerodynamicznych nasad kominowych

Widoki analizowanych nasad kominowych w przestrzeni pomiarowej 

Badania modelowe wybranych typów nasad kominowych dla różnych kątów ustawienia nasad względem kierunku napływającego powietrza w tunelu aerodynamicznym i różnych prędkościach powietrza w przewodzie badawczym.
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.