Badania modelowe budynku wysokościowego u zbiegu ul. Jana Pawła II i ul. Grzybowskiej w Warszawie

Wizualizacja otoczenia budynku ECHO Tower

Model budynku wraz z otoczeniem interferencyjnym w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego

Wizualizacja rozkładu współczynnika średniego ciśnienia wiatru na powierzchni zewnętrznej

Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym i analizy studialne oddziaływania wiatru na poszczególne kondygnacje dla projektowanego budynku wysokościowego ECHO Tower w Warszawie.

 

WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.