Badania modelu żaluzji elewacyjnej wielkogabarytowej obiektu Green Wings Offices w Warszawie

Wizualizacja komputerowa

Widok modelu w przestrzeni pomiarowej

Widok modelu w przestrzeni pomiarowej

 wiatruOkreślenie oddziaływań wiatru na trzy główne elementy żaluzji elewacyjnej przy pięciu kierunkach natarcia.
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.