Badanie modelowe oddziaływania wiatru na zespół budynków GENERATION PARK w Warszawie

Widok modelu z najbliższym otoczeniem w przestrzeni pomiarowej

Widok modelu z najbliższym otoczeniem w przestrzeni pomiarowej

Widok modelu z najbliższym otoczeniem w przestrzeni pomiarowej

Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym ciśnienia wiatru na ścianach i dachach przedmiotowych budynków dla kierunków natarcia wiatru z przyrostem co 10 stopni, analiza drgań budynku wysokościowego, przyspieszeń i przemieszczeń jego górnych pięter do oceny uciążliwości użytkowania podczas silnego wiatru, badania modelowe i studium prędkości wiatru w poziomie przechodniów wokół analizowanych budynków (skala 1:300) i na tarasach budynków (skala 1:100), wizualizacja opływu powietrza w poziomie przechodniów,  wyznaczenie rozkładów ciśnień wiatru dla potrzeb wentylacji/klimatyzacji budynku wysokościowego (4 poziomy) i budynku wysokiego (B) (2 poziomy).
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.