Badania modelowe oddziaływań wiatru na budynek Essex Street w Birmingham

Widok modelu w przestrzeni pomiarowej

Model komputerowy

Widok modelu w przestrzeni pomiarowej

Badania komfortu wiatrowego przechodniów i użytkowników budynku
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.