Badania oddziaływań wiatru na konstrukcję modelu akwaporyny

Wizualizacja eksponatu

Widok modelu w przestrzeni pomiarowej

Widok modelu w przestrzeni pomiarowej

Przeprowadzenie badań modelu akwaporyny w tunelu aerodynamicznym przy różnych średnich prędkościach wiatru i ośmiu kierunkach napływu strumienia na model; etap I – bez dodatkowych stężeń helis; etap II – z dodatkowymi stężeniami helis
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.