Personnel

MEET

Our personnel

We invite you to get to know our specialised staff.

prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga

dr inż. Grzegorz Bosak

Adiunkt naukowo-dydaktyczny

dr inż. Agata Szeląg

Adiunkt naukowo-dydaktyczny, Specjalista akustyk

dr inż. Renata Kłaput

Kierownik Laboratorium Inżynierii Wiatrowej
Specjalista naukowo-techniczny

dr inż. Agnieszka Kocoń

Specjalista naukowo-techniczny

mgr inż. Piotr Krajewski

Specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Aleksander Pistol

Doktorant, specjalista inżynieryjno-techniczny

dr inż. arch. Łukasz Flaga

Specjalista naukowo-techniczny

WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.