Oferta

POZNAJ

Naszą ofertę

W Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej realizowane są prace naukowo – badawcze i komercyjne w czterech zasadniczych obszarach tematycznych: Inżynierii Wiatrowej, Inżynierii Śniegowej, Energetyki Wiatrowej oraz Akustyki i Wibroakustyki Stosowanej.

W zakresie Inżynierii Wiatrowej realizowane są następujące prace:

 • badania struktury wiatru
 • badania modelowe lokalnego i globalnego oddziaływania wiatru na konstrukcje budowlane
 • badania modelowe komfortu wietrznego przechodniów w terenach zurbanizowanych
 • badania modelowe rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w terenach zurbanizowanych
 • wizualizacja opływu obiektów w tunelu aerodynamicznym
 • realizacja pomiarów przy wykorzystaniu modeli aeroelastycznych
 • analizy numeryczne CFD rozkładu ciśnienia wiatru na powierzchniach konstrukcji oraz pola prędkości wiatru w obszarach zurbanizowanych przy występowaniu interferencji aerodynamicznej
 • analizy dotyczące komfortu wibracyjnego użytkowników budynków wysokościowych, kładek dla pieszych, których drgania wywołane zostały dynamicznym oddziaływaniem wiatru
 • analizy dotyczące aerodynamiki pojazdów
 • ekspertyzy, konsultacje, opinie w zakresie oddziaływania wiatru na konstrukcje budowlane

W zakresie Inżynierii Śniegowej realizowane prace dotyczą:

 • badań modelowych z wykorzystaniem sztucznego śniegu (starty styropian o określonej gramaturze) rozkładu współczynnika kształtu dla nietypowych dachów w warunkach opadu i redystrybucji
 • badań modelowych na bazie sztucznego śniegu (starty styropian o określonej gramaturze) rozkładu współczynnika opadu śniegu na poziomie terenu w obszarach zurbanizowanych z uwzględnieniem wpływu interferencji aerodynamicznej
 • ekspertyz oddziaływania śniegu, oblodzenia na konstrukcje budowlane

W zakresie Energetyki Wiatrowej wykonywane są:

 • badania i obliczenia numeryczne efektywności energetycznej turbin wiatrowych
 • badania oddziaływania wiatru na turbiny wiatrowe
 • ekspertyzy dotyczące oceny warunków wietrznych obszarów pod kątem efektywności ekonomicznej pozyskania energii za pomocą turbin wiatrowych

W zakresie Akustyki i Wibroakustyki Stosowanej realizowane są prace:

 • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych w warunkach „in situ”
 • pomiary hałasu w środowisku i w budynku
 • pomiary drgań
 • pomiary parametrów akustycznych wnętrz
 • projektowanie zabezpieczeń wibroakustycznych maszyn i budynków
 • projektowanie akustyki wnętrz
 • audyty akustyczne projektów
 • obliczenia izolacyjności akustycznej przegród
 • ocena oddziaływania inwestycji na środowisko pod kątem uciążliwości akustycznej
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.