Dydaktyka

SPRAWDŹ

Tematy prac dyplomowych

Aerodynamika
 • Pomiary akustyczne i aerodynamiczne ekranów drogowych – analiza zjawiska uderzenia podmuchem wiatru na końcach ekranów
 • Komfort wiatrowy przechodniów – pomiary in-situ i pomiary laboratoryjne w skali
 • Symulacja przepływów nad terenami zabudowanymi w programie Fluent lub/i Comsol
 • Symulacja opływu budynków – walidacja symulacji komputerowych na podstawie przeprowadzonych w laboratorium badań modelowych
 • Symulacja pionowego ruchu powietrza pomiędzy warstwami z uwzględnieniem smogu
 • Symulacja turbulencji w tunelu aerodynamicznym
 • Analiza metody pomiaru prędkości przepływu sondą Irwina
 • Analiza efektu blokady przepływu w tunelu aerodynamicznym
Akustyka i wibroakustyka
 • Pomiary izolacyjności akustycznej struktur warstwowych i jednorodnych
 • Analiza wyników izolacyjności akustycznej przegród lub wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniu uzyskiwanych według starych i nowych norm
 • Pomiary akustyki środowiskowej: ekrany akustyczne, propagacja dźwięku w środowisku, żaluzje akustyczne, itp.
 • Pomiary parametrów akustycznych wnętrz, w tym pomiary czasu pogłosu różnymi metodami
 • Analiza transmisji dźwięku w konstrukcji budynku
 • Pomiary akustyczne wykonywane w skali
 • Analiza błędów wykonawczych wpływających na wady akustyczne obiektu
 • Analiza współczynników promieniowania dźwięku drgającej płyty
 • Pomiary drgań konstrukcji, analiza wyników i metody redukcji drgań
 • Walidacja różnych układów pomiarowych służących do pomiarów drgań
 • Pomiary izolacyjności akustycznej przegrody i analiza poprawności sformułowania, że R+Lw = const
 • Modelowanie parametrów akustycznych pomieszczeń w programie CATT Acoustics
 • Modelowanie izolacyjności akustycznej przegród niejednorodnych
 • Modelowanie akustyki środowiskowej w programie Cadna A – propagacja hałasu przemysłowego, komunikacyjnego, itp.
 • Kryteria podobieństwa w badaniach akustycznych
 • Określenie bocznego przenoszenia dźwięku przez przegrody w oparciu o pomiary in-situ, obliczenia zgodne ze wskazaniami norm PN-EN ISO 12354-1 i PN-EN ISO 12354-2, a także według katalogów ITB
 • Analiza wyników pomiarowych poziomu uderzeniowego przy zastosowaniu „spadającej kuli” – pomiary oraz analiza MES
 • Zaprojektowanie i wykonanie wszechkierunkowego źródła dźwięku w skali
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.