Badania wpływu interferencji aerodynamicznej na składową statyczną i dynamiczną ciśnienia wiatru na ścianach oraz dachach stalowych zbiorników dwupłaszczowych

Model zbiornika z dachem stałym w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego

Modele zbiorników z dachem stałym w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego

Modele zbiorników z dachem pływającym w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego

Pomiar ciśnień wiatru oraz odpowiadające im współczynniki ciśnienia wiatru na płaszczu zewnętrznym i wewnętrznym. Badania przeprowadzono w dwóch etapach: I – modele pojedynczych zbiorników, II – modele zbiorników w układzie grupowym (zjawisko interferencji aerodynamicznej). Rozpatrzono trzy położenia dachu pływającego, w układzie interferencyjnym przyjęto dwie odległości między zbiornikami.

 

WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.