Pomiar ciśnienia na wlocie i wylocie oraz wydatków przepływu wentylatorów

Wykonanie badań wentylatorów: pomiar średniego przyrostu ciśnienia całkowitego, pomiar średniego przyrostu ciśnienia statycznego, pomiar średniego przyrostu ciśnienia dynamicznego, pomiar średniego strumienia przepływu powietrza w kanale wlotowym i wylotowym.
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.