Badania okładzin z siatek cięto-ciągnionych do projektu Stadionu Narodowego w Warszawie

Stanowisko pomiarowe w tunelu aerodynamicznym

Stanowisko pomiarowe w tunelu aerodynamicznym

Powierzchnia ciśnienia referencyjnego

Określenie wartości współczynnika oporu aerodynamicznego przy napływie wiatru, o różnych średnich prędkościach, z kierunku prostopadłego do płaszczyzny siatki.
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.