Badania modelowe oddziaływania wiatru i obciążenia śniegiem przekrycia stadionu piłkarskiego w Łodzi

Widok modelu w przestrzeni pomiarowej

Wartości wypadkowego ciśnienia wiatru  dla kierunku napływu wiatru 50°

Rozkład współczynnika kształtu

Wyznaczenia rozkładów ciśnień wiatru na przekryciu stadionu. Pomiary ciśnień wiatru w 120 punktach pomiarowych dla 36 kierunków natarcia wiatru. Wyznaczenie oddziaływań wiatru na konstrukcję nośną przekrycia i lokalne oddziaływania wiatru na poszycie przekrycia, niezbędne w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych przekrycia. Wykonanie wizualizacji dymowej opływu badanego modelu stadionu wraz z otoczeniem dla ośmiu kierunków wiatru. Przeprowadzenie badań modelowych symulacji obciążenia śniegiem badanego przekrycia w warunkach opadu i redystrybucji pokrywy śnieżnej i wyznaczenie na tej podstawie schematów obciążenia śniegiem potrzebnych w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych przekrycia. Wykonanie badań modelowych przewietrzania murawy stadionu.
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.