Badania modelowe oddziaływań wiatru na budynek SKYREACH w Warszawie

Model komputerowy

Widok punktów pomiarowych komfortu wiatrowego przechodniów

Widok makiety wraz z otoczeniem budynku SKYREACH w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego

Szczegóły modelu aeroelastycznego

Wizualizacja rozkładu ciśnień charakterystycznych dla kąta 30°

Model aeroelastyczny budynku wraz z otoczeniem w przestrzeni pomiarowej

  • Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym ciśnienia wiatru na powierzchniach zewnętrznych budynku wysokościowego SKYREACH w Warszawie;
  • Wyznaczenie oddziaływań charakterystycznych i obliczeniowych wiatru na elewacje budynków, konstrukcję nośną i fundamenty; 
  • Wykonanie i kalibracja modelu aeroelastycznego przedmiotowego budynku;
  • Badania drgań budynku wywołanych wiatrem na modelu aeroelastycznym; 
  • Ocena komfortu wibracyjnego użytkowników budynku na podstawie badań aeroelastycznych;
  • Badanie komfortu wiatrowego przechodniów na terenie wokół projektowanego budynku.
  • WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.