Kompleksowe obliczenia aerodynamiczne mostu podwieszonego w ciągu Trasy Siekierkowskiej w Warszawie

Widok mostu

Model komputerowy mostu przyjęty w obliczeniach aerodynamicznych

W pracy wykonano kompleksowe obliczenia aerodynamiczne mostu w dwóch fazach jego budowy: samego pylonu w fazie realizacji oraz mostu w fazie użytkowania, obejmujące następujące zagadnienia: wyznaczenie charakterystyk dynamicznych tj. częstości i postaci drgań własnych oraz przyjęcie adekwatnych charakterystyk tłumienia drgań; wyznaczenie odpowiedzi statycznej w przemieszczeniach i naprężeniach od statycznego działania wiatru;  wyznaczenie odpowiedzi dynamicznej w przemieszczeniach i naprężeniach, wywołanej turbulencją atmosferyczną i sprzężeniami aerodynamicznymi; wyznaczenie odpowiedzi dynamicznej przy wzbudzeniu wirowym; ocena możliwości wystąpienia drgań samowzbudnych typu flatteru giętnego, skrętnego i giętno-skrętnego oraz galopowania.

WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.