Badania modelowe i obliczenia aerodynamiczne kopuł SCOPEDOME

Widok kopuły astronomicznej

Widok modelu kopuły

Rozkład współczynnika średniego ciśnienia różnicowego

Pomiary ciśnień na połowie kopuły (z uwagi na symetrię) w 32 punktach pomiarowych z przyrostem kąta natarcia wiatru co 30 stopni przy klapie otwartej i zamkniętej.
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.