Badania modelowe oddziaływań wiatru na budynki wysokościowe przy ul. Prostej 69 w Warszawie

Widok modelu z najbliższym otoczeniem w przestrzeni pomiarowej

Model komputerowy uwzględniający zabudowę istniejącą i planowaną

Widok modelu z najbliższym otoczeniem w przestrzeni pomiarowej

  • Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym ciśnienia wiatru na powierzchniach zewnętrznych budynku wysokościowego przy ul. Prostej 69 w Warszawie w skali 1:300;
  • Badania komfortu wiatrowego przechodniów i użytkowników budynku w skali 1:300; 
  • Wyznaczenie oddziaływań charakterystycznych i obliczeniowych wiatru na elewacje budynków, konstrukcję nośną i fundamenty;
  • Wykonanie i oprzyrządowanie modeli aeroelastycznych budynków w skali 1:300;
  • Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym drgań budynków wywołanych działaniem wiatru;
  • Szczegółowa analiza drgań, przemieszczeń i przyspieszeń budynków wywołanych oddziaływaniem wiatru w celu oceny komfortu wibracyjnego ich użytkowników.
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.