Wpływ projektowanego budynku wysokościowego w Warszawie na dwa inne sąsiadujące z nim budynki Platinum Towers

Widok modelu w przestrzeni pomiarowej z projektowanym budynkiem wysokościowym

Widok modelu w przestrzeni pomiarowej bez projektowanego budynku wysokościowego

Widok modelu w przestrzeni pomiarowej

Analiza wpływu projektowanego budynku na rozkład ciśnień na budynki sąsiednie Platinum Towers w zakresie pełnej róży wiatrów (co 15 stopni). Badania w dwóch sytuacjach pomiarowych: według istniejącego zagospodarowania terenu oraz według zagospodarowania z projektowanym budynkiem.
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.