Badania modelowe oddziaływań wiatru na budynek One East Side w Birmingham

Widok modelu w przestrzeni pomiarowej

Model komputerowy

Wizualizacja komputerowa 

  • Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym ciśnienia wiatru na powierzchniach zewnętrznych budynku;
  • Wyznaczenie oddziaływań charakterystycznych i obliczeniowych wiatru na elewacje budynków, konstrukcję nośną i fundamenty; 
  • Wykonanie i kalibracja modelu aeroelastycznego przedmiotowego budynku;
  • Badanie komfortu wiatrowego przechodniów na terenie wokół projektowanego budynku.
  • WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.