Badanie modelowe oddziaływania wiatru na dwa rodzaje masztów odgromowych firmy ZERPOL

Model masztu pojedynczego w przestrzeni pomiarowej

Model masztu pojedynczego w przestrzeni pomiarowej

Model masztu na trójnogu w przestrzeni pomiarowej

Przeprowadzenie badań modelowych w tunelu aerodynamicznym oddziaływania wiatru na dwa modele masztów odgromowych wolnostojących: pojedynczy i na trójnogu. Zakres badań obejmował następujące sytuacje badawcze: teren o małej i dużej chropowatości terenu; dwa rodzaje dachu, 8 kierunków natarcia wiatru, prędkość wiatru od 22 m/s do 36,2 m/s.
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.