Badania oporu aerodynamicznego dwóch różnych ulicznych lamp oświetleniowych w tunelu aerodynamicznym

Widok modelu lampy w przestrzeni pomiarowej

Widok modelu lampy w przestrzeni pomiarowej

Widok modelu lampy w przestrzeni pomiarowej

WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.