Badanie modelowe oddziaływania wiatru na konstrukcję zamocowaną na szczycie komina

Widok modelu komina w przestrzeni pomiarowej

Widok modelu komina w przestrzeni pomiarowej

Widok modelu komina w przestrzeni pomiarowej

Przeprowadzenie badań modelowych w celu określenia współczynnika oporu aerodynamicznego sekcji komina wraz z zamocowaną siatką. Badania komina dla 1 kierunku napływającego powietrza.  Podstawową metodą zastosowaną w badaniach był pomiar rozkładu ciśnień na 3 poziomach oraz pomiar sił w kierunkach x i y i momentu aerodynamicznego na 6-składnikowej wadze tensometrycznej, przy różnych prędkościach napływającego powietrza (6.1, 11.1, 13.7, 15.6, 18.8i  19.3 m/s).
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.