Badania modelowe i obliczenia aerodynamiczne kładki pieszo-rowerowej Kazimierz-Podgórze przez Wisłę w Krakowie

Widok modelu w przestrzeni pomiarowej

Widok modelu w przestrzeni pomiarowej

Widok modelu w przestrzeni pomiarowej

Wyznaczenie funkcji współczynników: oporu aerodynamicznego Cx, aerodynamicznej siły unoszenia Cy oraz momentu aerodynamicznego Cm trzech fragmentów mostu w zależności od kąta napływu strugi powietrza w zakresie -10 stopni do +10 stopni. Wyznaczenie współczynników: oporu aerodynamicznego Cx, aerodynamicznej siły unoszenia Cy oraz momentu aerodynamicznego Cm dla całej kładki. 
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.