Badania i obliczenia aerodynamiczne kładki dla pieszych nad Drogową Trasą Średnicową w Katowicach

Widok mostu

Model kładki w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego

Model sekcyjny przęsła kładki w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego

Kompleksowe obliczenia aerodynamiczne mostu w różnych fazach jego budowy (samego pylonu, mostu w fazie realizacji, mostu w fazie budowy i kabli podwieszających), obejmujące następujące zagadnienia: wyznaczenie charakterystyk dynamicznych tj. częstości i postaci drgań własnych oraz przyjęcie adekwatnych charakterystyk tłumienia drgań; wyznaczenie odpowiedzi statycznej w przemieszczeniach i naprężeniach od statycznego działania wiatru; wyznaczenie odpowiedzi dynamicznej w przemieszczeniach i naprężeniach, wywołanej turbulencją atmosferyczną i sprężeniami aerodynamicznymi; wyznaczenie odpowiedzi dynamicznej przy wzbudzeniu wirowym.
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.