Badania modelowe i obliczenia aerodynamiczne oddziaływania wiatru na wysoki budynek “Alba Tower” we Wrocławiu

Model budynku w przestrzeni pomiarowej w warunkach braku drugiego projektowanego budynku wysokiego

Model budynku w przestrzeni pomiarowej z obecnością  drugiego projektowanego budynku wysokiego

Model budynku w przestrzeni pomiarowej z obecnością drugiego projektowanego budynku wysokiego

Ocena oddziaływania wiatru na konstrukcję wysokiego budynku ALBA-Tower we Wrocławiu jako budynku odosobnionego i w warunkach interferencji aerodynamicznej z drugim – projektowanym w przyszłości – budynkiem wysokim; Sprawdzenie kryteriów komfortu wiatrowego dla mieszkańców tego budynku i przechodniów w sąsiedztwie tego budynku, także w warunkach braku i obecności drugiego budynku wysokiego.
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.