Model tests of wind action and snow load of football stadium covering in Łódź

View of the model in wind tunnel working section

Wartości wypadkowego ciśnienia wiatru  dla kierunku napływu wiatru 50°

Rozkład współczynnika kształtu

WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.