Portfolio

Badania modelowe i analizy studialne oddziaływania wiatru na budynek wysoki przy ul. Puławskiej w Warszawie

Flaga A., Bosak G., Rzegocka-Kłaput R., Flaga Ł., Augustyn M.

Badania modelowe i analizy studialne oddziaływania wiatru na budynek wysoki przy ul. Puławskiej w Warszawie.

Politechnika Krakowska, Laboratorium Inżynierii Wiatrowej, 2008.

Zleceniodawca: NAZBUD – Firma projektowo budowlana, ul. Ratuszowa 11, pok.143, 03-450 Warszawa

a)

b)

Model kompleksu budynków przy ul. Puławskiej w Warszawie wraz z otoczeniem umieszczony w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego (a) i jego zbliżenie (b).

Przeprowadzenie badań w tunelu aerodynamicznym rozkładów ciśnienia wiatru na ścianach modelu przedmiotowego budynku przy różnych kierunkach napływu wiatru;

Przeprowadzenie analiz studialnych oddziaływania wiatru na budynek;

Wyznaczenie podstawowych schematów ekwiwalentnego oddziaływania wiatru na ten budynek, które były podstawą obliczeń statyczno-wytrzymałościowych;

Przeprowadzenie studium lokalnego oddziaływania wiatru na pokrycie budynku.

WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.