Personnel

MEET

Our personnel

We invite you to get to know our specialised staff.

prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga

Kierownik Laboratorium Inżynierii Wiatrowej

dr inż. Grzegorz Bosak

Adiunkt naukowo-dydaktyczny

dr inż. Agata Szeląg

Adiunkt naukowo-dydaktyczny, Specjalista akustyk

mgr inż. Renata Kłaput

Pracownik inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Agnieszka Kocoń

Pracownik inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Piotr Krajewski

Pracownik inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Aleksander Pistol

Doktorant, pracownik inżynieryjno-techniczny

WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.